Blog

Công bố phiên bản Xiroweb Platform 3.9.25

Nhóm phát triển XiroWeb trân trọng thông báo phiên bản Xiroweb Platform 3.9.25 đã được hoàn chỉnh, đóng gói và phát hành. Bạn có thể download tại trang download để có ngay phiên bản Xiroweb Platform 3.9.25.

Công bố phiên bản Xiroweb Platform 3.9.24

Nhóm phát triển XiroWeb trân trọng thông báo phiên bản Xiroweb Platform 3.9.24 đã được hoàn chỉnh, đóng gói và phát hành. Bạn có thể download tại trang download để có ngay phiên bản Xiroweb Platform 3.9.24.