Template JoomlaJoomlart - T4 template framework

Free

T4 template framework hỗ trợ bạn xử lý nhanh rất nhiều khâu trong quá trình làm giao diện như cho phép bạn tạo thêm các điểm neo position mới không cần đụng vào code, bố cục layout. Các cơ chế nén js, css có sẵn. Tạo các dạng menu các kiểu đủ thể loại mà không cần tới các giải pháp khác. Và còn nhiều options giúp bạn nhanh chóng có được giao diện mong muốn.

Đây là gói giao diện dành cho các đơn vị biết cách code và phát triển giao diện.

  • Css: Bootstrap 4 integation, developed with SASS
  • Tạo điểm neo position chủ động, thay vì phải code tay trên file template php
  • Thiết lập bổ sung chủ động cho các typography (kiểu chữ, font chữ, màu sắc...)