Cơ bản và làm quen

Hướng dẫn tự làm server ảo trên máy tính bằng phần mềm XAMPP để cài website

Trong quá trình hình thiết kế, học tập làm web, nếu phải mua ngay server/hosting bạn sẽ tốn một số tiền và cũng khá phức tạp khi phải úp code lên xuống để kiểm tra. Vì vậy, để thuận tiện người ta thường xây dựng server/hosting ảo trên máy tính, nhờ vậy việc thiết kế web trở nên thuận lợi hơn nhiều.