Xiroweb Platform 3.9.26 đã được Release

  • XiroWeb
  • 04 Tháng 5 2021

Phiên bản Xiroweb Platform 3.9.26 đã được release. Trong phiên bản này chúng tôi tập trung fix các lỗi phát sinh, và tiếp tục các cải tiến giao diện giúp việc sử dụng thân thiện hơn.

  • Cải thiện ngôn ngữ tiếng Việt
  • Bổ sung một số điều chỉnh cho giao diện Xirostart
  • Bổ sung một số điều chỉnh giao diện trang administrator
  • Xây dựng các bài hướng dẫn chi tiết trên website Xiroweb

Trân trọng!