Xiroweb Văn bản nhiều cột

Để sử dụng app này, bạn vào tạo Module và chọn Xiroweb văn bản nhiều cột App cung cấp chức năng cho phép bạn thêm nhiều field văn bản với trình soạn thảo đa chức năng kèm theo. Dùng các tham số Số cột Mobile, số cột Desktop để canh chỉnh sắp xếp các field văn bản tự do. .

Module

Giới thiệu

Chức năng Plugin Content khi bật sẽ kích hoạt bộ xử lý Plugin Content cho các nội dung của bạn. Tức là bạn có thể khai thác các tính năng tự động động như chèn video tự động, chèn album hình...

Với hình ảnh, kéo thả hình ảnh vào vùng soạn thảo để hình upload tự động. 

Xiroweb Văn bản nhiều cột

Type: Free

Bao gồm :

Tương thích: Joomla 3,XiroWeb Platform 3

Phát triển bởi: XiroWeb

Lưu ý bạn cần đăng nhập để tải file

Downnload