XiroWeb - Module tin liên quan

Module này chỉ hiện thị trong một bài viết article cụ thể. Module này thường được đặt ở vị trí sau bài viết, giúp bạn tạo ra vùng tin cũ, tin mới, tin mới. Danh sách là các tin cùng nằm trong một danh mục category, hoặc có thêm danh mục con nếu bạn bật thêm chức năng này.

Module

Giới thiệu

XiroWeb - Module tin liên quan

Type: Free

Bao gồm :

Tương thích: Joomla 3,XiroWeb Platform 3

Phát triển bởi: XiroWeb

Lưu ý bạn cần đăng nhập để tải file

Downnload