Xiroweb Chèn HTML Code

App Xiroweb Chèn HTML Code giúp bạn chèn thẳng một đoạn mã html vào mã nguồn souce code trên web của bạn.

Module

Giới thiệu

Một số dịch vụ lớn như google, youtube, facebook sẽ gửi cho bạn những mã html tích hợp. App này cung cấp một module để bạn chèn các đoạn code bạn muốn vào website.

Xiroweb Chèn HTML Code

Type: Free

Bao gồm :

Tương thích: Joomla 3,XiroWeb Platform 3

Phát triển bởi: XiroWeb

Lưu ý bạn cần đăng nhập để tải file

Downnload