Solidres

App Solidres giúp bạn xây dựng website book phòng khách sạn, nhà hàng... là app lớn cung cấp hàng trăm tính năng tuỳ chỉnh để đáp ứng các yêu cầu khác nhau trong chu trình giới thiệu, xem phòng, check phòng trống, đặt phòng, check in, checkout, thanh toán.

Component

Module

Plugin

Giới thiệu

Solidres

License: GPLv2 or later

Type: Free

Bao gồm :

Tương thích: Joomla 3,XiroWeb Platform 3

Downnload