Mini FrontPage

Là module giúp bạn tạo những vùng tin với giao diện có hình ảnh bên trái hoặc bên phải, tiêu đề và liên kết vào bài viết. Ứng dụng thường đặt trên trang chủ để tạo vùng tin nổi bật, tin mới, và hiển thị các bài trong một khu vực danh mục.

Module

Giới thiệu

Và bạn có thể dùng toàn bộ Mini FrontPage để bố trí giao diện hiển thị tin trên trang chủ như một tờ báo tin tức lớn.

 

 

Mini FrontPage

License: GPLv2 or later

Type: Free

Bao gồm :

Tương thích: Joomla 3,Joomla 4 beta,XiroWeb Platform 3

Downnload